Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_03_03 - Zbior liczb niepodzielnych

Z danego przedział‚u [a..b] naleźy wypisać‡ ile jest liczb naturalnych dodatnich, które nie dzielą… się™ przez źadną… liczbę™ z multizbioru A = {a1, a2, ..., an}.

Wejś›cie

W pierwszym wierszu jedna liczba n okreś›lająca ilość‡ elementów multizbioru A (n ≤ 10000).

W drugim wierszu n liczb multizbioru. Kaźda z nich mieści się™ w przedziale [1..106].

W trzecim wierszu jedna liczba q oznaczają…ca liczbę™ zapytań„ (q ≤ 10000).

Kaźde zapytanie jest reprezentowane przez dwie liczby a i b określają…ce przedział w postaci [a..b], gdzie a b oraz a, b ∈ [1..106].

Wyjś›cie

Dla każdego zapytania wypisz liczbę™ liczb niepodzielnych przez żadną… liczbę z multizbioru A.

Przykł‚ad

Wejście:
3
2 3 4
2
1 10
10 20

Wyjś›cie:
3
4

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2015-03-08
Limit czasu wykonania programu:0.100s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU JS-MONKEY
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.