Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_02_20 - Podzielność przez 4

Podzielność przez 4

Dla ilu całkowitych wartości k (0 ≤ kn), liczba nk (n nad k) jest podzielna przez 4?

Wejście
W pierwszym wierszu wejścia znajduje się liczba przypadków testowych d (d ≤ 1000). Dla każdego przypadku testowego w osobnym wierszu podana jest jedna liczba naturalna n, (1 ≤ n ≤ 109)

Wyjście
Dla każdego przypadku testowego należy wypisać jedną liczbę będącą odpowiedzią na pytanie postawione w zadaniu.


Przykład

Wejście
2
6
10

Wyjście
1
3


Zadanie posiada 10 testów, każdy test za 10 punktów.
Test 1: (n < 64)
Test ≤ 5: (n < 105)
Test > 5: (105 ≤ n ≤ 109)
Zadanie zostanie zaakceptowane, jeśli uzyskasz co najmniej 50/100 punktów.


Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2014-09-13
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.