Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_02_16 - Odpytywanie

Odpytywanie

Jasiu został uczniem pierwszej klasy szkoły podstawowej. Szkoła bardzo mu się podoba, bo jest dużo dzieci i sporo można się nauczyć. Z nauką jest jednak pewien problem, bo pani codziennie odpytuje z poprzednich zajęć, każdego dnia innego ucznia i nigdy nie wiadomo kto to będzie. Jasiu jest jednak bystry i już po tygodniu odgadł klucz, według którego odpytywani są uczniowie. Pani odpytuje według porządku wieku, starszy uczeń będzie pytany przed młodszym, a gdy co najmniej dwaj uczniowie urodzili się tego samego dnia miesiąca i roku, o porządku decyduje numer w dzienniku. Uczeń z przyporządkowanym niższym numerem będzie odpowiadał jako pierwszy. Teraz wystarczy zrobić listę porządkową kolejności odpytywań i każdy uczeń będzie wiedział, którego dnia będzie musiał odpowiadać na niekoniecznie łatwe pytania swojej pani.

 

Wejście
Pierwszy wiersz wejścia podaje liczbę przypadków testowych d (1 ≤ d ≤ 100). Dla każdego przypadku testowego, w pierwszym wierszu podana jest liczba całkowita n (1 ≤ n ≤ 104) oznaczająca liczbę uczniów. W kolejnych n wierszach opisane są dane ucznia potrzebne do ustalenia porządku: unikalny numer w dzienniku i data urodzenia w formacie RRRR-MM-DD. Między przypadkami testowymi występuje dodatkowy znak końca linii.

Wyjście
Dla każdego przypadku testowego w osobnym wierszu należy wypisać listę porządkową numerów, według kolejności odpytywań.

Przykład

Wejście
1
5
3 2007-12-15
1 2008-03-30
5 2007-05-02
2 2007-05-02
4 2008-11-17

Wyjście
2 5 3 1 4


Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2014-09-13
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.