Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_02_15 - Liczby podzielne przez 3

Jasio jest już w czwartej klasie. Dziś poznaje cechy podzielności liczb naturalnych. Jako pracę domową, uczeń miał określić, czy dana liczba jest podzielna przez trzy. Profesor zapisał kilka przykładów na tablicy, ale niestety jego pismo ma wiele do życzenia, nie jest ono zbyt czytelne. Niektórych cyfr podanych liczb Jasio nie był wstanie prawidłowo odczytać. Postanowił więc, że w te miejsca dopasuje tak cyfry, żeby dana liczba była podzielna przez 3. Dodatkowo chce wypisać wszystkie możliwe kombinacje takich liczb. Niestety okazało się, że dla niektórych z nich jest to zbyt duża liczba możliwości. Zrezygnował więc z wypisania wszystkich liczb, a pozostał przy określeniu liczby kombinacji. A co Ty byś zrobił w takiej sytuacji? Ty napisałbyś program, który rozwiąże problem za Ciebie :). 

Wejście

Wejście składa się z pewnej liczby zestawów danych (nie więcej niż milion). Każdy zestaw składa się z jednej liczby, której nieczytelne cyfry zastąpiono znakiem (?). Liczba posiada maksymalnie dziesięć cyfr lub znaków (?). Popatrz na wyjaśnienie.

Wyjście

Dla każdego zestawu danych, liczba kombinacji jakich można uzyskać zamieniając znaki (?) na cyfry, aby otrzymać liczby podzielne przez trzy.

Przykład

Wejście:
2?3
?33
11??

Wyjście:
3
3
33

Wyjaśnienie
Dla 2?3 uzyskujemy następujące liczby: 213, 243 oraz 273.
Dla liczby ?33: 333, 633 oraz 933 (uwaga 033 nie traktujemy jako liczbę).
Dla liczby 11?? mamy: 1101, 1104, ..., 1197.


Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2014-09-13
Limit czasu wykonania programu:1s-5s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.