Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_02_14 - Współliniowość punktów II

Rozważmy zbiór punktów na płaszczyźnie kartezjańskiej, gdzie każdy punkt jest reprezentowany przez dwie liczby całkowite x i y oraz ich liczba nie przekracza 103. Napisz program, który stwierdzi, czy istnieje w danym zbiorze taka trójka punktów, które są współliniowe.

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba t określająca liczbę zestawów danych (t < 100). 

Każdy zestaw składa się z jednej liczby n określającej liczbę punktów (2 < n < 1001). Każdy punkt zapisany jest w oddzienym wierszu za pomocą dwóch liczb całkowitych x i  y (|x| < 109, |y| < 109). 

Wyjście

Dla każdego zestawu napis Tak, jeśli istnieje szukana trójka oraz napis Nie w przeciwnym razie.

Przykład

Wejście:
3
3
1 1
2 2
3 3
3
1 1
2 2
1 2
3
1 2
2 3
-1 0

Wyjście:
Tak
Nie
Tak

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2014-09-13
Limit czasu wykonania programu:1s-5s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.