Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_02_11 - U2

System U2 to system, w którym komputery przechowują liczby całkowite. Algorytm zamiany liczby dziesiętnej na U2 opisany jest w tym miejscu. Napisz program, który zamieni liczbę całkowitą na system U2 lub wypisze napis "niewykonalne", w sytuacji, gdy nie da się zapisać liczby na podanym polu.

<p>Napisz program, kt&oacute;ry zamieni liczbę całkowitą na system U2 lub wypisze napis "<strong>imbossible operation</strong>", w sytuacji, gdy nie da się zapisać liczby na pdoanym polu.</p>
<h3>Wejście</h3>
<p>W pierwszym wierszu jedna liczba <strong>t</strong> określająca ilość zestaw&oacute;w danych (<strong>0 &lt; t &lt; 10<sup>6</sup></strong>).&nbsp;</p>
<p>Każdy zestaw składa się z dw&oacute;ch liczb całkoiwtych <strong>n </strong>&nbsp;i <strong>p </strong>(<strong>|n| &le; 2<sup>60</sup>, 0 &lt; p &lt; 101</strong>) określające liczbę, kt&oacute;rą trzeba zapisać systemie U2 na polu <strong>p</strong>&nbsp;bit&oacute;w.</p>
<h3>Wyjście</h3>
<p>Dla każdego zestawu jedna liczba zapisana w systemie U2 lub napis "<strong>imbossible operation</strong>", w sytuacji, gdy liczba nie zmieści się na polu <strong>p </strong>bit&oacute;w.</p>
<h3>Przykład</h3>
<pre><strong>Wejście:</strong>
2
100 8
-100 8
<strong>Wyjście:</strong>
01100100
10011100
</pNapisz program, który zamieni liczbę całkowitą na system U2 lub wypisze napis "imbossible operation", w sytuacji, gdy nie da się zapisać liczby na pdoanym polu.

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba t określająca ilość zestawów danych (0 < t < 106). 

Każdy zestaw składa się z dwóch liczb całkoiwtych n  i p (|n| ≤ 260, 0 < p < 101) określające liczbę, którą trzeba zapisać systemie U2 na polu p bitów.

Wyjście

Dla każdego zestawu jedna liczba zapisana w systemie U2 lub napis "niewykonalne", w sytuacji, gdy liczba nie zmieści się na polu p bitów.

Przykład

Wejście:
2
100 8
-100 8

Wyjście:
01100100
10011100

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2014-09-13
Limit czasu wykonania programu:1s-3s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.