Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_02_10 - Skalowanie

Zadanie polega na zeskalowaniu napisu.  Skalować będziemy tylko jego szerokość. Napis będzie niezmieniony, gdy poziom skalowania będzie równy 1. Gdy poziom będzie równy n, to między każdą literę wstawiamy |n| - 1 spacji. Gdy n jest liczbą ujemną, napis powinien być wyświetlony od tyłu. Dla n = 0 wypisujemy tylko ostatnią literę. Na wyjściu nie mogą się pojawić zbędne spacje i znaki końca linii.

Wejście

W pierwszym wierszu napis złożony z wielkich liter języka łacińskiego (maksymalnie 100 znaków).

W drugim wierszu jedna liczba q określająca liczbę zeskalowań danego napisu (q < 100).

Następnie q wierszy, w każdym wierszu liczba n określająca poziom zeskalowania (|n| < 101)

Wyjście

Dla każdego zapytania w osobnym wierszu zeskalowany napis

Przykład

Wejście:
FRAKTAL
5
-2
-1
0
1
2

Wyjście:
L A T K A R F
LATKARF
L
FRAKTAL
F R A K T A L

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2014-09-13
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.