Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_02_09 - Kolejne wartości

Napisz program, który sprawdzi, czy dana wartość wystąpiła co najmniej trzy razy w posortowanym ciągu.

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba n określająca ilość liczb całkowitych (0 < n < 1 000 001).

Następnie n posortowanych niemalejąco liczb całkowitych, gdzie każda mieści się w przedziale [-230, 230].

W trzecim wierszu jedna liczba q określająca liczbę zapytań (0 < q < 300 001).

W ostatnim wierszu q liczb całkowitych należących do przedziału [-230, 230].

Wyjście

Dla każdego zapytania napis Tak, jeśli dana liczba powtórzyła się co najmniej trzy razy, napis Nie jeśli liczba powtórzyła się mniej niż trzy razy i przynajmniej raz lub napis brak, jeśli dana liczba nie występuje w ciągu.

Przykład

Wejście:
10
1 2 2 2 3 3 4 4 4 5
3
1 2 3

Wyjście:
Nie
Tak
Nie

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2014-09-13
Limit czasu wykonania programu:1s-2s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.