Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_02_06 - BMI

 

Wskaźnik masy ciała
Na lekcji biologii klasa Bajtka uczyła się o wskaźniku masy ciała, tzw. BMI, który klasyfikuje daną osobę w jednym z zakresów wartości: niedowadze, wartości prawidłowej oraz nadwadze. Pani od biologii podała klasie wzór:
BMI=masa[kg]/(wzrost)^2[m^2]

Wskaźnik masy ciała

Na lekcji biologii klasa Bajtka uczyła się o wskaźniku masy ciała, tzw. BMI, który klasyfikuje daną osobę w jednym z zakresów wartości: niedowadze, wartości prawidłowej oraz nadwadze. Pani od biologii podała klasie wzór:

BMI=masa[kg]/(wzrost)^2[m^2]

Natomiast zakres wygląda następująco: 

< 18,5 – niedowaga

[18,5; 25) – wartość prawidłowa

≥ 25,0 – nadwaga

Klasyfikacja ta nie może być stosowana u dzieci, więc Bajtek nie może wyliczyć wartości dla siebie. Postanowił więc, że napisze program, który określi w jakim zakresie znajduje się badana osoba, a Ty jako dobry kolega Bajkta, mu w tym pomożesz. Bajtek zebrał chętnych, którzy podali mu swoje dane.

 

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba t (1 ≤ t ≤ 100) określająca ilość badanych osób. W kolejnych t wierszach - imię, masa i wzrost osoby podane odpowiednio w kilogramach i centymetrach (imię - maksymalnie 20 znaków, masa i wzrost to wartości naturalne dodatnie nie przekraczające 200).

Wyjście

Napis: "niedowaga", następnie w osobnych liniach wypisane imiona osób z tej grupy, podobnie z grupami: "wartosc prawidlowa" oraz "nadwaga". Dane osób wypisujemy w kolejności wczytania. Wstawienie znaku końca linii po każdej grupie jest opcjonalny.

Przykład

Wejście:
5
Ala 50 173
Beata 70 190
Boleslaw 100 180
Wincent 85 186
Hiacynta 62 164

Wyjście:
niedowaga
Ala

wartosc prawidlowa
Beata
Wincent
Hiacynta

nadwaga
Boleslaw

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2014-09-13
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
Pochodzenie:Autor: Karol Kuppe
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.