Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_02_03 - Znak pierwiastka

Na ostatnim sprawdzianie z matematyki Jasio dostał ocenę bardzo dobrą i z tego powodu był bardzo niezadowolony. Okazało się, że w ostatnim zadaniu nie wyciągnął maksymalnej liczby przed znak pierwiastka, za co srogi nauczyciel odjął mu jeden punkt i nie postawił oceny celującej. Od tej chwili nasz młody bohater postanowił już nigdy nie popełnić tego błędu. Ty też nie popełnij takiego błędu na maturze i napisz program, który będzie wyciągał maksymalną liczbę całkowitą przed znak pierwiastka.

Wejście

W pierwszym wierszu liczba t określająca ilość zestawów danych (0 < t < 105). Każdy zestaw składa się z dwóch liczb całkowitych a i s, gdzie a to liczba znajdująca się pod pierwiastkiem oraz s to stopień pierwiastka (0 < a < 109) oraz (1< s < 11).

Wyjście

Dla każdego zestawu dwie liczby całkowite. Pierwsza z nich to liczba, która będzie stała przed znakiem pierwiastka, natomiast druga to liczba stojąca pod pierwiastkiem.

Przykład

Wejście:
4
4 4 2 8 2 7 3 24 3
Wyjście:
2 1
2 2
1 7
2 3

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2014-09-13
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.