Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_01_M2 - Podział odcinka

Podział odcinka

W prostokątnym układzie współrzędnych, odcinek o końcach w punktach A, B należy podzielić na jak najwięcej równych odcinków, których końce będą zawierać się w punktach kratowych.

Wejście
W pierwszym wierszu wejścia znajduje się liczba całkowita d (d ≤ 105) oznaczająca liczbę przypadków testowych. W kolejnych d wierszach, dla każdego przypadku testowego, podane są cztery liczby całkowite Ax, Ay, Bx By, każda z przedziału [-106; 106], wyznaczające współrzędne końców odcinka AB.

Wyjście
Dla każdego przypadku testowego w osobnym wierszu należy wypisać dwie liczby: największą możliwą liczbę odcinków i długość takiego odcinka zaokrągloną do co najmniej dwóch miejsc po przecinku.

 

Przykład

Wejście
4
0 0 3 4
2 -2 5 -2
1 4 -1 6
-2 -1 6 -5

Wyjście
1 5.00
3 1.00
2 1.41
4 2.24


Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2014-05-07
Limit czasu wykonania programu:1s-2s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
Pochodzenie:FRAKTAL
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.