Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_01_11 - Dodawanie czy odejmowanie

Mały Jasio bardzo lubi rozwiązywać zadania z matematyki. Dziś na lekcji uczniowie ćwiczą dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych. Dla Jasia takie zadania nie stanowią żadnego problemu i gdy jeszcze wszyscy uczniowie zmagają się z zadaniami, nasz bohater już dawno je rozwiązał. Nauczyciel widząc, że jego uczeń jest bardzo bystry postanowił dać mu zadanie innego typu:

"Jasiu, masz tu cztery liczby naturalne: 2 3 1 4. Wstaw pomiędzy te liczby znak + lub - , tak aby otrzymać wynik 0."

I to zadanie nie sprawiło problemu. Uczeń przedstawił następujące rozwiązanie: 2 + 3 - 1 - 4 = 0. Nauczyciel zdumiony talentem Jasia zadał podobne zadanie, z tą różnicą, że liczb było znacznie więcej. Tym razem to zadanie okazało się większym problemem i po dłuższej chwili Jasio zaczął się zastanawiać, czy w ogóle można otrzymać wynik zadany przez nauczyciela.

Jako starszy brat/siostra, pomóż Jasiowi i napisz program, ktory stwierdzi, czy można tak dopasować znaki + i -, aby otrzymać zadany wynik.

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba n określająca ilość zadanych liczb przez nauczyciela (1 < n < 1001).

W drugim wierszu n liczb naturalnych nie większych niż 100.

W trzecim wierszu jedna liczba q (q < 100001) określająca liczbę zapytań.

Każde zapytanie składa się z jednej liczby całkowitej a, przedstawiającej szukany wynik (|a| < 105).

Wyjście

Dla każdego zapytania napis Tak, jeśli można otrzymać zadany wynik lub  Nie w przeciwnym razie.

Przykład

Wejście:
4
2 3 1 4
5
0
-10
-6
10
20

Output:
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2014-03-26
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
Pochodzenie:FRAKTAL
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.