Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_01_07 - Fraktal Cantora

Narysuj zbiór Cantora n-tego rzędu złożonego ze znaków "_" (podłoga). W n-tym wierszu fraktala długość linii jest równa jednemu znakowi "_".

Wejście

W pierwszym wierszu niewielka liczba t określająca liczbę zestawów danych.

Każdy zestaw danych składa się z jednej liczby całkowitej z przedziału: [1..12], określające liczbę rzędów do narysowania dla fraktala Cantora.

Wyjście

Dla każdego zestawu danych narysowanie fraktala. Po każdym fraktalu wstawiamy jeden wiersz przerwy(po ostatnim także).

Przykład

Wejście:
3
1
3
2

Wyjście:
_

_________
___   ___
_ _   _ _

___
_ _


Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2014-03-26
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
Pochodzenie:FRAKTAL
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.