Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FANGEN - Wiatraczki

Wiatraczek (lewo- lub prawoskrętny) rzędu n >= 1 jest macierzą znaków o rozmiarze 2n x 2n. Każdy element wiatraczka jest albo kropką ('.'), albo gwiazdką ('*'). Wiatraczki definiujemy rekurencyjnie:

 • Wszystkie (cztery) elementy wiatraczka rzędu 1 są gwiazdkami, niezależnie od jego skrętności:
  **
  **
  
 • Dla n ≥ 1, wiatraczek rzędu n + 1 konstruujemy następująco (przykłady ilustrują kolejne kroki konstruowania lewo- i prawoskrętnego wiatraczka o rozmiarze 2, '?' - znak do ustalenia):

  • W macierz wklejamy wycentrowany w pionie i w poziomie wiatraczek rzędu n o tej samej skrętności:
   ????  ????
   ?**?  ?**?
   ?**?  ?**?
   ????  ????
   
  • We wszystkie narożniki nowego wiatraczka wstawiamy gwiazdki:
   *??*  *??*
   ?**?  ?**?
   ?**?  ?**?
   *??*  *??*
   
  • Odwiedzamy kolejno wszystkie nie ustalone jeszcze znaki (jest ich dokładnie 8n), startując z dowolnego narożnika i poruszając się wzdłuż brzegu macierzy. Jeśli konstruujemy wiatraczek prawoskrętny, poruszamy się zgodnie z ruchem wskazówek zegara; jeśli lewoskrętny - przeciwnie. Wzdłuż każdej mijanej krawędzi stawiamy n kolejnych gwiazdek, a następnie n kolejnych kropek:
   *.**  **.*
   ***.  .***
   .***  ***.
   **.*  *.**
   

Twój program powinien wcztywać kolejne liczby całkowite. Dla każdej wczytanej liczby r:

 • jeśli r > 0, generujemy wiatraczek lewoskrętny rzędu r, a następnie pusty wiersz,
 • jeśli r < 0, generujemy wiatraczek prawoskrętny rzędu -r, a następnie pusty wiersz,
 • r = 0 oznacza koniec wejścia, program powinien się zakończyć (wczytanego zera nie przetwarzamy).

Wejście

r1 [ -200r1200, r1 <> 0; pierwsza liczba do przetworzenia ]
...
ri [ jw.; i-ta liczba do przetworzenia ]
0

[ można założyć, że przynajmniej pierwsza wartość będzie niezerowa, tj. że i ≥ 1 ]

Wyjście

[ wiatraczek wygenerowany dla r1 - dokładnie 2|r1| wierszy tekstu, w każdym wierszu dokładnie 2|r1| znaków (nie licząc '\n') ]
[ pusty wiersz ]
...
[ wiatraczek wygenerowany dla ri ]
[ pusty wiersz ]

Przykład

Wejście:
3
-4
0

Wyjście:
*..***
**.**.
****..
..****
.**.**
***..*

****...*
.***..**
..**.***
...*****
*****...
***.**..
**..***.
*...****

Dodane przez:Kuba Białogrodzki
Data dodania:2006-04-12
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.