Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FACTORIZ - Faktoryzacja

Na wejściu dane jest k liczb. Dla każdej liczby wypisz jej rozbicie na iloczyn
czynników pierwszych.
Input:
W pierwszej linii, liczba k, k<=1000000.
W liniach 2 - k+1 liczby n_1,..,n_k, 1<=n_i<=8000000.
Output:
W linii i, czynniki pierwsze liczby b_i, w kolejno¶ci niemalej±cej,
rozdzielone znakami mnożenia.
Przykładowy input:
6
1
2
42
314
7999999
8000000
Przykładowy output:
1
2
2*3*7
2*157
7*199*5743
2*2*2*2*2*2*2*2*2*5*5*5*5*5*5

Dodane przez:Rafal Nowak
Data dodania:2007-06-04
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS OBJC PERL6 SQLITE VB.NET
Pochodzenie:Przemys³aw Uznañski
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.