Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

EULER_PH - Funkcja phi Eulera

Napisz program, który dla danej liczby naturalnej n obliczy wartość phi(n), gdzie phi(n) jest funkcją Eulera (tocjent) i oznacza liczbę liczb względnie pierwszych z n, mniejszych od n. Na przykład phi(6)=2 Bo względnie pierwsze z 6 są tylko liczby 1, 5

Wejście

W pierwszym wierszu dana jest liczba T - ilość przypadków testowych (0< T< 30). Każdy przypadek podany jest w jednym wierszu zawierającym liczbę n (1 < n < 2*10^9).

Wyjście

Dla każdego przypadku testowego, wypisz w osobnym wierszu wartość phi(n).

Przykład

Wejście:
2
6
100

Wyjście:
2
40
Zachęcam do przeczytania moich notatek:
Funkcja phi EuleraDodane przez:Rafal Nowak
Data dodania:2007-10-18
Limit czasu wykonania programu:0.125s
Limit długości kodu źródłowego1000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 VB.NET
Pochodzenie:www.rafalnowak.pl
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.