Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

EUCGAME - Gra Euklidesa

Gra Euklidesa przebiega według następujących zasad:

  • W grze bierze udział dwóch graczy (A i B). Początkowo każdy z nich dysponuje pewną niezerową liczbą identycznych żetonów - odpowiednio a i b.
  • Jeżeli jeden z graczy ma mniej żetonów niż drugi, może wykonać ruch. Wykonując ruch, gracz zabiera partnerowi tyle żetonów, ile sam posiada. Żetony te są wyłączone z dalszej gry (tj. gracz wykonujący ruch ich nie przejmuje).
  • Gra kończy się w sytuacji, gdy żaden z graczy nie może wykonać ruchu (w szczególności gra może skończyć się bezpośrednio po "rozdaniu" żetonów, bez jakichkolwiek ruchów).

Znając początkowe zasoby graczy (tj. wartości a i b), wyznacz łączną liczbę żetonów pozostałych w grze w chwili jej zakończenia.

Wejście

t [1 <= t <= 10; liczba partii]
a1 b1 [1 <= a1, b1 <= 1 000 000 000; początkowe liczby żetonów u graczy (partia #1) ]
a2 b2 [ jw. (partia #2) ]
...  
at bt  

Wyjście

r1 [ łączna liczba żetonów u obu graczy po zakończeniu partii #1 ]
r2 [ jw., dla partii #2 ]
...
rt

Przykład

Wejście:
3
1 1
2 4
9 6

Wyjście:
2
4
6

Dodane przez:Kuba Białogrodzki
Data dodania:2006-04-11
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.