Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

ETI07F2 - Gimnastyk

Do zdobycia pierwszego stopnia w harcerstwie (jedna belka) Jaś potrzebował kolejnej sprawności, mianowicie "Gimnastyk", która polegała na jak najszybszym pokonaniu wyznaczonych odcinków drogi i przeniesieniu n (1 <= n <= 100000) przedmiotów pomiędzy ustalonymi punktami. Ponieważ nie wszystkie dzieci były jednakowo sprawne fizycznie, zastępowy utrudnił nieco zabawę projektując specjalny tor przeszkód pokazany na rysunku.

Tor przeszkód
Cały obszar podzielony został na trzy części: obszar na lewo od odcinka specjalnego, obszar pomiędzy rozpiętymi linami, zwany odcinkiem specjalnym oraz obszar na prawo od odcinka specjalnego. Zadaniem uczestnika konkursu, który startuje z punktu zbiórki znajdującego na prawo od lin, jest zabrać przedmioty znajdujące sie po lewej stronie i zanieść je do punktu zbiórki po prawej stronie. Jaś odnosi przedmioty po kolei, tzn. gdy odniesie pierwszy, idzie po nastepny, itd... Pokonując obszar o szerokości d pomiędzy równoległymi linami, czyli odcinek specjalny, uczestnik może poruszać się wyłącznie prostopadle do lin stylem "na czworakach" z prędkością 1 [m/s] (nie ma dużych różnic pomiędzy uczestnikami), w pozostałych obszarach może biegać z prędkością v [m/s] (1 <= v <= 1000) (różnice pomiędzy uczestnikami mogą być znaczne). Należy ustalić ile maksymalnie przedmiotów może przenieść Jaś zakładając, że dysponuje ograniczonym czasem t [s] (1 <= t <= 10000000). Liny są rozpięte równolegle do osi OY w punktach X o współrzędnych 0 oraz d (d >= 0). Punkt zbiórki jest jeden i znajduje się w punkcie wx wy (d <= wx <= 1000, -1000 <= wy <= 1000), natomiast współrzędne położenia przedmiotów (kilka przedmiotów może znaleźć się w jednym miejscu) mają postać rx ry (-10000 <= rx <= 0, -10000 <= ry <= 10000). Zakładać będziemy, że wszystkie wartości są całkowite.

Testy podzielone są na dwie grupy:
  • testy 1-5 (za 1 punkt): d = 0,
  • testy 6-10 (za 2 punkty): brak dodatkowych ograniczeń.

Wejście

W pierwszej linii podana została liczba przedmiotów n, czas t, szerokość d, współrzędne wx wy oraz prędkość v. W kolejnych n liniach podane zostały współrzędne rx ry przedmiotów.

Wyjście

Na wyjściu należy podać jak największą liczbę przedmiotów, które Jaś zdoła zebrać w czasie t zgodnie z przedstawionymi regułami.

Przykład 1

Wejście:
6 10 0 5 2 10
-2 -3
-5 9
-6 -10
-5 -3
0 -1
-7 -5
Wyjście:
4

Przykład 2

Wejście:
5 20 2 3 2 10
0 -7
-5 -5
-2 4
-4 -9
-4 -9
Wyjście:
3

Dodane przez:mima
Data dodania:2007-02-13
Limit czasu wykonania programu:2s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.