Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

ETI07E8 - Letnie promocje

Jaś i Staś, jak co dzień w czasie wakacji, spacerują brzegiem morza. Po drodze Staś dostrzegł reklamę nowego modelu telefonu komórkowego, który w swoim słowniku może przechować nawet do 100000 wyrazów. Podczas pisania krótkich wiadomości tekstowych istotny jest sposób przechowywania wyrazów w słowniku oraz odgadywanie ich na podstawie wciśniętych klawiszy numerycznych. W klasycznej klawiaturze telefonu komórkowego cyfrom 2-9 odpowiadają następujące litery alfabetu: 2 (abc), 3 (def), 4 (ghi), 5 (jkl), 6 (mno), 7 (pqrs), 8 (tuv), 9 (wxyz). W ten sposób, na przykład liczbie 25 odpowiada 9 dwuliterowych wyrazów: aj, ak, al, bj, bk, bl, cj, ck, cl, liczbie 438 odpowiada 27 trzyliterowych wyrazów, a liczbie 5378 odpowiada 108 wyrazów czteroliterowych.. Słownik jednakże nie zawiera wszystkich w ten sposób utworzonych wyrazów (zawiera tylko pewien podzbiór). Załóżmy, że w telefonie komórkowym z klasyczną klawiaturą został zainstalowany słownik składający się z wyrazów utworzonych z małych liter alfabetu łacińskiego o długości od 1 do 15 znaków. Dla podanej liczby, składającej się z co najwyżej 15 cyfr, należy wypisać wszystkie wyrazy występujące w słowniku odpowiadające tej liczbie.

Wejście

W pierwszym wierszu podana jest liczba n (n <= 100000) wyrazów w słowniku oraz ilość k (k <= 1000000) liczb, dla których będziemy szukać wyrazów. W kolejnych n wierszach podane zostały wyrazy słownika, a w następnych k wierszach liczby składające się z cyfr ze zbioru {2,3,4,5,6,7,8,9}.

Wyjście

W każdym z k wierszy należy wypisać w porządku alfabetycznym wszystkie wyrazy słownika odpowiadające liczbie lub napis BRAK, jeżeli takich słów nie ma w słowniku.

Przykłady

Zestaw przykładowy 1

Wejście:
3 2
aj
oj
ck
25
73

Wyjście:
aj ck
BRAK

Zestaw przykładowy 2

Wejście:
6 3
ala
aka
kot
kolor
lokos
lotos
252
272
56567

Wyjście:
aka ala
BRAK
kolor lokos

Dodane przez:mima
Data dodania:2006-11-15
Limit czasu wykonania programu:1s-45s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.