Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

ETI07E5 - Jesienne porządki

Coraz krótsze dni i coraz dłuższe noce dają sygnał drzewom do zrzucania liści. W przydomowym ogrodzie, gdzie mieszka Jaś, rośnie wiele okazałych orzechów i dębów, które co roku przykrywają ogród dywanem różnokolorowych liści... i jak co roku, Jaś musi zmierzyć się z zadaniem ich posprzątania i spalenia. Z zebranych liści zostały uformowane niewielkie kopce, które mogą zostać przewiezione na taczce za jednym razem do miejsca wyznaczonego na ognisko. Ogród ma jedną główną aleję oraz sieć alei prostopadłych do głównej alei, przy których zostały uformowane kopce, po których Jaś może się wyłącznie poruszać. Zadaniem Jasia jest wyznaczenie miejsca na ognisko przy głównej alei tak, żeby łączna droga pokonana przez Jasia zwożącego liście ze wszystkich kopców do ogniska była najkrótsza.

Wejście

W pierwszym wierszu na wejściu jest podana liczba kopców n <= 100000. W kolejnych n wierszach podane zostały całkowite współrzędne położenia kopców w formacie xi yi, gdzie wartości współrzędnych są z zakresu od -1000000 do 1000000. Zakładać będziemy, że główna aleja utożsamiona jest z osią OX układu współrzędnych. Ponadto przyjmiemy, że żadne dwa kopce nie znajdują się w tym samym miejscu.

Wyjście

W jednym wierszu należy podać współrzędną x lokalizacji ogniska oraz długość łącznej drogi, którą musi pokonać Jaś, żeby zwieźć wszystkie liście do ogniska. Jeżeli możliwych miejsc jest wiele, podaj to miejsce, którego współrzędna x jest najmniejsza.

Przykłady

Zestaw przykładowy 1

Wejście:
4
1 2
2 -2
3 6
5 1

Wyjście:

2 16

Zestaw przykładowy 2

Wejście:
5
25 4
12 4
17 -2
3 -2
0 3

Wyjście:
12 54

Dodane przez:mima
Data dodania:2006-11-15
Limit czasu wykonania programu:1s-3s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.