Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

ETI07E4 - Spadająca kulka

W pewnej grze komputerowej akcja toczy się na prostokątnej planszy złożonej z kwadratowych pól o rozmiarze jednostkowym. Wyróżnia się tylko pola całkowicie puste i całkowicie pełne.

Na potrzeby symulacji w świecie tym zdefiniowano dosyć specyficzne prawa fizyki. Przypuśćmy, że w pewnym pustym polu zostanie umieszczona i puszczona swobodnie mała kuleczka. Wówczas na początku każdej jednostki czasu znajduje się ona zawsze w całości w pewnym pustym polu. W ciągu jednostki czasu kulka wykonuje ruch zgodnie z następującymi zasadami:

  • Kulka znajdująca się na pustym polu, pod którym nie ma pola pełnego, wykonuje zawsze ruch o jedno pole w dół.
  • Kulka znajdująca się na pustym polu, pod którym jest pole pełne, wykonuje z równym prawdopodobieństwem ruch albo o jedno pole w lewo, albo o jedno pole w prawo. Wybrany ruch nie zostaje jednak wykonany, jeżeli pole docelowe jest pełne.

Kulka, przemieszczając się, może wypaść poza planszę (wszystkie pola wokół planszy należy traktować jako puste).

Znając używaną w grze planszę oraz położenie początkowe kulki, należy wyznaczyć prawdopodobieństwo, że tor kulki przejdzie przez wskazane puste pola.

Wejście

Wejście rozpoczyna się od dwóch liczb całkowitych y x oddzielonych spacją, określających wymiary planszy (1 <= x, y <=100). W każdym z kolejnych y wierszy znajduje się opis rzędów planszy (poczynając od góry), złożony z dokładnie x znaków, określających zapełnienie poszczególnych pól rzędu. Pole zajęte zapisane jest zawsze w postaci znaku 'x', a pole puste jako jeden ze znaków {'*', '1', '2', '3', '.'}. Każdy ze znaków {'*', '1', '2', '3'} pojawia się dokładnie raz w całej planszy, a znak '*' opisuje położenie początkowe kulki.

Można przyjąć, że w jednym rzędzie planszy pola pełne nigdy do siebie bezpośrednio nie przylegają.

Wyjście

Wyjście składa się z dokładnie trzech wierszy, w których należy kolejno podać prawdopodobieństwa przejścia kulki przez puste pola oznaczone '1', '2', '3'. Wartość prawdopodobieństw powinna być określona dokładnie (bez zaokrąglenia czy obcięcia) w postaci ułamka dziesiętnego. Należy zawsze wybrać najkrótszy poprawny zapis ułamka.

Przykłady

 

Zestaw przykładowy 1

Wejście:

9 7
.......
...*...
.......
...x...
.......
..x.x..
.......
.1.2.3.
.......


Wyjście:
0.25
0.5
0.25


Ilustracja przykładu 1
Ilustracja przykładu 1

Zestaw przykładowy 2

Wejście:
5 5
..*.3
..x..
.x.x2
.....
x1...Wyjście:
0.25
0.5
0


Dodane przez:adrian
Data dodania:2006-11-11
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.