Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

ETI07E3 - Odważne kompozycje

Indiańskie Plemię Odważnych zajmuje się od wieków konstrukcją wag szalkowych. W dzisiejszych czasach wykorzystane są one jednak głównie w ozdobnych kompozycjach artystycznych.

Przy tworzeniu takiej kompozycji na każdej z szalek wagi można położyć albo odważnik, albo kolejną, dowolnie obciążoną wagę szalkową. Masa własna wagi jest pomijalnie mała. Szaman opracowujący projekty kompozycji stosuje następujący zapis dla wagi szalkowej: [L,P], gdzie każdy z symboli L i P oznacza zawartość jednej z szalek wagi i może być:

  • liczbą naturalną z przedziału [1,109], reprezentującą odważnik o podanej masie, wyrażonej w kilogramach,
  • znakiem zapytania, reprezentującym odważnik o nieznanej jeszcze masie, będącej dowolną dodatnią wielokrotnością 1 kg,
  • zapisem oznaczającym kolejną wagę szalkową umieszczoną na szalce.

Szaman wręczył Ci projekty kilku swoich kompozycji, z których każda składa się z jednej, dowolnie obciążonej wagi. Dla każdej kompozycji należy stwierdzić, czy można dobrać masy nieznanych odważników tak, aby wszystkie wagi wchodzące w skład kompozycji znajdowały się w równowadze.

Wejście

Wejście rozpoczyna się od liczby całkowitej t, określającej liczbę kompozycji zaprojektowanych przez szamana (t<=10). W kolejnych wierszach podane są zapisy poszczególnych kompozycji. Długość pojedynczego zapisu nie przekracza 106 znaków.

Wyjście

Dla kolejnych kompozycji podanych na wejściu należy wypisać w oddzielnym wierszu słowo TAK, jeżeli kompozycja jest możliwa do zrównoważenia, albo słowo NIE w przeciwnym wypadku.

Przykłady

Zestaw przykładowy 1

Wejście:
4
[3,?]
[?,[?,?]]
[[[?,?],5],?]
[[[5,?],10],[?,?]]


Wyjście
TAK
TAK
NIE
TAK


Dodane przez:adrian
Data dodania:2006-11-11
Limit czasu wykonania programu:0.100s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
Pochodzenie:Zostañ Studentem ETI 2007
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.