Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

ETI06F2 - Ciekawa wyliczanka

Liczbę naturalną nazywamy liczbą ciekawą, jeżeli jej zapis w systemie dziesiętnym jest złożony wyłącznie z cyfr 5 i 6. Liczby ciekawe wypisujemy kolejno, zaczynając od najmniejszej, tj. 5, 6, 55, 56, 65, itd.

Dla podanej wartości k oblicz, ile wynosi k-ta z kolei liczba ciekawa.

Wejście

Na wejściu podana jest pojedyncza liczba naturalna k (1<=k<=1 000 000 000).

Wyjście

Należy wypisać wartość k-tej z kolei liczby ciekawej.

Przykład

Przykład 1

Wejście:
1

Wyjście:
5

Przykład 2

Wejście:
10

Wyjście:
566

Przykład 3

Wejście:
12345

Wyjście:
6555555666565


Dodane przez:adrian
Data dodania:2006-02-27
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.