Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

ETI06F1 - Pole pewnego koła

Wyznacz pole koła, którego okrąg jest przecięciem dwóch identycznych sfer o promieniu r. Odległość pomiędzy środkami sfer wynosi d. Wartości r oraz d podane na wejściu są liczbami zmiennoprzecinkowymi. Można założyć, że 1 <= d < 2 * r <= 2000.

Ilustracja pomocnicza treści

Wejście

Na wejściu podane są dwie liczby zmiennoprzecinkowe r d oddzielone spacją, oznaczające odpowiednio promień sfery i odległość między środkami sfer.

Wyjście

Należy wypisać pojedynczą liczbę zmiennoprzecinkową S oznaczającą pole koła. Dopuszczalny błąd wyniku wynosi 0.01.

Uwaga. W roli separatora dziesiętnego należy używać kropki (nie: przecinka). Można przyjąć, że stosunek obwodu koła do jego średnicy wynosi 3.141592654.

Liczba punktów za zadanie jest równa liczbie poprawnie rozwiązanych testów / 5. Testów jest 20.

Przykład

Przykład 1

Wejście:
10 10

Wyjście:
235.62

Przykład 2

Wejście:
1000 1500

Wyjście:
1374446.79

Dodane przez:mima
Data dodania:2005-11-11
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.