Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

EIE2 - Eksploracje i ekstrapolacje: Łodyga i liść I

Po pierwszym udanym zleceniu dla CIA, nabierasz większej pewności siebie i zgłaszasz się na ochotnika do realizacji kolejnego zadania. Tym razem zaproponowano Ci coś z dziedziny reprezentacji danych. Mimo iż do najpopularniejszych wykresów przydatnych w badaniu rozkładów ilościowych należą przede wszystkim histogram oraz wykres pudełkowy, duża część pracowników CIA upodobała sobie inny typ: diagram łodyga-liść. Prawdopodobnie dlatego, że każda kolorowa, graficzna reprezentacja danych pachnie im brakiem profesjonalizmu i komercją, zaś diagram łodyga-liść można wyświetlić w konsoli. Twoim zadaniem jest napisanie programu automatycznie sporządzającego taki diagram na podstawie otrzymanych danych.

Na potrzeby tego zadania, prawidłowy diagram łodyga-liść powinien:
1. Składać się z łodygi rozpoczynającej się od zera, zakończonej literą M, według wzorca: "| liczba |".
2. Rozbijać każdą obserwację na liść i łodygę. W tym przypadku łodygą będzie liczba dziesiątek, liściem - liczba jedności każdej obserwacji.
3. Obserwacje z pierwszego ciągu liczb grupować malejąco z lewej strony łodygi, z drugiego ciągu liczb grupować rosnąco z prawej strony.
4. Aby nie zaburzać przepięknej symetrii łodygi zamiast 10 należy użyć litery 'M'.
5. Szerokość diagramu wyznacza wiersz z największą liczbą obserwacji, pozostałe pola w innych wierszach należy wypełnić znakami ' ' (spacja).
6. Każda linia, także ostatnia, powinna być zakończona znakiem nowej linii.

Tak sporządzony wykres świetnie sprawdzi się w porównywaniu dwóch zestawów danych procentowych np. wyników egzaminu z podziałem na kobiet i mężczyzn.

Wejście

Dwa wiersze zawierające ciągi liczb całkowitych nie mniejszych niż zero i nie większych niż sto. Ilość liczb nie jest z góry znana, ale nie przekroczy 10^6. Pojawi się przynajmniej jedna liczba w każdym ciągu.

Wyjście

Diagram.

Przykład

Wejście:
61 62 56 58 40 81 95 100 59 69 59 42 31 72 77
0 17 17 43 57 88 89 99 72 Wyjście: | 0 |0
    | 1 |77
    | 2 |  
   1| 3 |  
  20| 4 |3
9986| 5 |7
 921| 6 |  
  72| 7 |2
   1| 8 |89
   5| 9 |9
   0| M |


Dodane przez:M. N.
Data dodania:2015-01-04
Limit czasu wykonania programu:0.200s-1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.