Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

EIE1 - Eksploracje i ekstrapolacje: Oczekuję średniej!

Rozpoczynasz dziś pracę w CIA (Centralny Instytut Analiz). Jest to jednostka powołana w celu systematycznego zbierania, analizowania, interpretowania oraz prezentowania danych. Trafiasz do nowo utworzonego departamentu odpowiedzialnego za automatyzację i cyfryzację procesów potrzebnych do sprawnego funkcjonowania pozostałych działów instytutu. Była to konieczność, bo przywiązanie niektórych pracowników do ich abakusów, liczmanów, ołóweczków i kartek w kratkę spowalniała badania, generując często proste błędy rachunkowe. Pierwsze zadanie, które otrzymujesz jest stosunkowo proste. Na podstawie otrzymanych danych liczbowych musisz wyliczyć ich średnią. Przełożony dosadnie Cię poinformował, że nie interesują go szczegóły trywialnych obliczeń, tylko sam wynik zaokrąglony do drugiego miejsca po przecinku. Program musi być przygotowany na cztery warianty otrzymanych danych:
A - surowe dane;
B - szereg szczegółowy;
C - szereg rozdzielczy punktowy;
D - szereg rozdzielczy przedziałowy.

Pierwszy i drugi przypadek wystąpi w charakterze ciągu liczb w jednej linii (przykład 1), szereg szczegółowy jest zawsze posortowany rosnąco.

Szereg rozdzielczy punktowy składa się z dwóch kolumn, w pierwszej są uporządkowane rosnąco wartości badanej cechy, w drugiej zaś odpowiadające jej liczebności (przykład 2). Wiersz "2 6" może oznaczać na przykład, że w badanej próbce danych, sześć osób ma dwójkę dzieci.

Szereg rozdzielczy przedziałowy także składa się z dwóch kolumn, w pierwszej pojawią przedziały klasowe lewostronnie domknięte, w drugiej kolumnie odpowiadające im liczebności (przykład 3). Wiersz "<168, 176) 12" może oznaczać na przykład, że w badanej próbce danych, jest dwanaście osób o wzroście od 168cm włącznie do 176cm. Kosztem większej przejrzystości danych jest częściowa utrata szczegółowej wiedzy na ich temat i do wyliczenia średniej w tym przypadku należy zastosować środek przedziału.

Wejście

W pierwszej linii znak A, B, C lub D oznaczający w jakiej postaci pojawią się dane. W następnych liniach odpowiednio sformatowane dane (o nie więcej niż 10^6 obserwacjach w przypadkach A, B lub klasach w przypadku C, D) mieszczących się w przedziale od -10^6 do 10^6, będą to liczby całkowite. Pojawi się przynajmniej jedna obserwacja. Do obliczeń wystarczą typy 64-bitowe.

Wyjście

Na wyjściu należy wypisać średnią zestawu danych z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Przykład 1

Wejście:
A
2 2 6 5 1 1 1 8 7 Wyjście: 3.67

Przykład 2

Wejście:
C
0 12
1 8
2 6
3 4
4 2 Wyjście: 1.25

Przykład 3

Wejście:
D
<152, 160) 5
<160, 168) 14
<168, 176) 12
<176, 184) 8
<184, 192) 2 Wyjście: 169.66

Uwaga

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wyników zgłoszonego programu można kliknąć w link w polu REZULTAT.


Dodane przez:M. N.
Data dodania:2015-01-03
Limit czasu wykonania programu:0.200s-1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU JS-MONKEY
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.