Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

DZIE - Dzielenie

Należy znaleźć n-tą cyfrę po przecinku z dzielenia p/q. Jeśli rozwiniecie danego działania jest krótsze niż szukana pozycja n należy wypisać 0 (np. dla danych wejściowych: n=3, p=1, q=4  należy wypisać 0).

Input

W pierwszym wierszu liczba t oznaczająca ilość testów (t<1000000). Następnie t wierszy w których podane są liczby n, p, q (0 < n <= 1000; 0 < p, q < 100000; liczby p, q mają maksymalnie 30 cyfr po przecinku (kropce)).

Output

Na wyjściu t linii, w każdej jedna szukana cyfra.

Przykład

Wejście

3

2 1 5

3 2 3

1 3 4

Wyjście

0

6

7

 


Dodane przez:Marek Mystkowski
Data dodania:2012-01-25
Limit czasu wykonania programu:0.124s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GRV JS-MONKEY KTLN NIM NODEJS OBJC OBJC-CLANG OCT PAS-GPC PAS-FPC PICO PROLOG PYPY PY_NBC R RACKET RUST CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET
Pochodzenie:własne
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.