Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

DODZAM - Super przeróbka

Poznałeś już problem Przeróbka ?

Urozmaićmy go trochę dodając jeszcze jedną operację :

-zamiana dwóch sąsiednich literek

Input

Wejście zawiera nieokreśloną liczbę testów.

Każdy test jest podany w jednej linii, 2 ciągi znaków 'a'-'z' oddzielone spacją. Ich długośc nie przekracza 1000 znaków

Koniec testów jest oznaczony jako * *

Output

Wynik dla każdego testu w osobnej linii.

Example

Input:
pantera aorta
zero zero
* *
Output:
4
0

Wyjaśnienie :
“pantera” >>> “antera” >>> “antra” >>> “aotra” >>> “aorta”

Dodane przez:Krzysztof Lewko
Data dodania:2011-09-04
Limit czasu wykonania programu:0.114s-0.300s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.