Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

DLUG_SIL - Długość silnii

Twoim zadaniem jest napisanie programu, który wypisze długość n! (silnii z n).

Input

W pierwszej linii liczba testów t (t<10001). W kolejnych t liniach liczba n (0<=n<=10^9).

Output

Dla każdego testu długość silni z n.

Example

Input
3
1
10
100
Output: 1
7
158

Dodane przez:Piotr Kąkol
Data dodania:2010-01-17
Limit czasu wykonania programu:0.303s
Limit długości kodu źródłowego5000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU NODEJS OBJC PERL6 VB.NET
Pochodzenie:Kopia zadania FACTLENG z inną punktacją
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.