Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

DCZPROST - Wiele czerwonych kwadratów

Posiadamy wielki, wręcz ogromny dywan z narysowanym na nim układem współrzędnych. Zostały na nim utworzone kwadraty pomalowane na biało i czerwono na wzór jaki przedstawiono niżej:

Na takiej planszy narysujemy prostokąt i musimy policzyć ile w tym prostokącie jest czerwonych kwadratów.

Wejście

Pierwsza linia wejścia zawiera cztery liczby całkowite będące kolejno współrzędnymi lewego dolnego wierzchołka i prawego górnego wierzchołka prostokąta. W postaci: XLD, YLD, XPG i YPG. 0 ≤ XLD, XPG ≤ 1000000, 0 ≤ YLD, YPG ≤ 1000000.

Wyjście

Pierwsza linia wyjście zawiera liczbę oznaczającą ilość czerwonych kwadratów w prostokącie podanym na wejściu.

Przykład

Wejście:
1 4 8 8 

Wyjście:
16


Dodane przez:Michael Suchacz
Data dodania:2009-04-24
Limit czasu wykonania programu:0.5s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.