Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

CWANYLUU - Cwany Lutek 2

Przed rozwiązaniem tego poziomu zaleca się przejście poprzedniego : Cwany Lutek

Na tym etapie Lutek i jego m tygrysów mają niesłychaną zagadkę dla ciebie.
Jak się domyślasz tygrysy nie są normalne. Ich ulubionym przysmakiem są żelocuxy, ale to nie to jest w nich najdziwniejsze. Ich formą odżywiania jest... wdychanie oparów żelocuxów.
Mając n żelocuxów oraz n różnych zbiorników oraz n inhalatorów dla tygrysów, w każdym zbiorniku po jednym żelocuxie, Lutek chciałby odprowadzić jak największą liczbę mieszanek żelocuxów do inhalatorów.

Każda mieszanka jest scharakteryzowana jako k pomieszanych z sobą oparów z żelocuxów.

Dla przykładu mając 3 żelocuxy, 3 tygrysy oraz liczbę k równą 2 możemy odprowadzić jedną mieszankę pierwszemu tygrysowi z 1 zbiornika oraz drugiego zbiornika. Daną mieszankę możemy oznaczyć jako [1,2].

Dla drugiego tygrysa możemy odprowadzić mieszankę [2,3]
Natomiast dla ostatniego tygrysa możemy odprowadzić mieszankę [1,3].

Wbrew zaleceniom jest, aby dwa różne tygrysy otrzymywały taką samą mieszankę oparów.

Pomóż Lutkowi stwierdzić czy dla danego n,k,m można tak przydzielić wszystkie możliwe mieszanki tygrysom, aby każdy z nich dostał taką samą ilość.

 

Input

W pierwszej linii liczba t<=1000, liczba testów.

W następnych t liniach liczby n,k,m oznaczające kolejno : liczbę żelocuxów( w tym także inhalatorów oraz zbiorników), zalecana ilość zmieszanych oparów, liczba tygrysów. k jest tak dobrane, aby zawsze było liczbą pierwszą. Podobno wtedy tygrysy bardzo to lubią.

0<n,k,m<=10^9

 

Output

Dla każdego testu w osobnej linii TAK jeżeli można rozdzielić mieszanki według zaleceń opisanych wcześniej. W przeciwnym wypadku należy wypisać NIE

Example

Input:
1
3 2 3
Output: TAK

Dodane przez:Krzysztof Lewko
Data dodania:2011-11-26
Limit czasu wykonania programu:0.100s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.