Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

CIACHAJ - Serdelkowy ciachator

Dzielny wojownik Robert Piotr bardzo lubił pewną grę - serdelkowy ciachator.

Spędzał nad nią godzinami, aby uzyskać jak największy wynik. Jego marzeniem jest pojechanie na międzynarodową olimpiadę ciachatorów. Mają tam tylko wstęp najlepsi zawodnicy.

Na ekranie Robert Piotr ma prostokątną planszę, na której od góry do dołu spadają serdelki. Nasz bohater zna czas pojawienia się serdelka na planszy oraz czas jego zniknięcia.

Robert Piotr może ciachać serdelki tylko, gdy pojawią się one na planszy.

Jeżeli zdecyduje się na ciachnięcie w danym momencie, to likwiduje on wszystkie serdelki, które obecnie znajdują się na planszy. Nie ma on litości, żadnego nie pozostawia.

Niestety! Nasz bohater nie był zbyt rozważny w trakcie wcześniejszej rozgrywki i ma bardzo mało punktów. Teraz interesują go tylko bonusy. Bonus może otrzymać ciachając grupę o wielkości co najmniej 3. Dostanie tyle punktów, ile wynosiła wielkość grupy.

Wejście

Pierwsza linia zawiera liczbę n ≤ 2*103, liczbę spadających serdelków.

Potem n linii.

W każdej pi ki (0 ≤ pi ≤ ki ≤ 109)

Wyjście

Suma punktów za otrzymane bonusy.

Przykład

Wejście:
6
0 2
1 4
2 5
3 7
6 15
13 18

Wyjście: 3

Dodane przez:Krzysztof Lewko
Data dodania:2011-11-16
Limit czasu wykonania programu:0.100s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
Pochodzenie:DLA M.M
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.