Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

CANTOR - Cantor

	Dana jest liczba naturalna n.
	Wypisz trójkąt
	
	.
	.
	.
	7
	4 8         n-1
	2 5 9           n
	1 3 6 10 ...

Wejście:
	W pierwszym i jedynym wierszu dana jest liczba n (1 <= n <= 10^6).


Wyjście:
	Trójkąt odpowiednich liczb.


Przykład:
Wejście:
17

Wyjście:
16
11 17
7 12
4 8 13
2 5 9 14
1 3 6 10 15

Dodane przez:Rafal Nowak
Data dodania:2007-01-14
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:C CPP PAS-FPC
Pochodzenie:Własne
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.