Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

CALC2 - Kalkulator 2

Napisz program, który działa jak prosty kalkulator z pamięcią obsługujący pięć operacji: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie i obliczanie reszty z dzielenia liczb całkowitych. Przyjmujemy, że nasz kalkulator ma w pamięci 10 rejestrów o numerach 0 - 9 oraz że wszystkie rejestry zawierają na początku zera.

Wejście

Na wejście programu podana zostanie pewna nieokreślona liczba zestawów danych. Zestawy składają się z jednoznakowego symbolu operacji do wykonania (+, -, *, /, % i z) oraz następujących po nim dwóch liczb całkowitych.

Wyjście

Na wyjściu programu ma się pojawić ciąg liczb będących rezultatem wykonania pojawiających się na wejściu poleceń. Poszczególne liczby należy rozdzielić znakami nowej linii. To, co należy wykonać, zależy od symbolu operacji. Symbole +, -, *, / i % nakazują wykonanie odpowiednio dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia i obliczenia reszty z dzielenia liczb, które są przechowywane w rejestrach o podanych numerach. Symbol z nakazuje zapis wartości podanej jako drugi argument w rejestrze o numerze podanym jako pierwszy argument. (Po wykonaniu tej operacji nie trzeba nic wyświetlać). Uwaga! Można założyć, że dane wejściowe nie zawierają polecenia dzielenia przez 0.

Przykład

Wejście:
z 3 6
z 1 89
z 2 60
z 0 11
+ 0 1
- 1 2
* 2 3
/ 3 0
% 3 1

Wyjście:
100
29
360
0
6


Dodane przez:Robert Janczewski
Data dodania:2006-10-24
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.