Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

CALC - Kalkulator

Napisz program, który działa jak prosty kalkulator obsługujący pięć operacji: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie i obliczanie reszty z dzielenia liczb całkowitych.

Wejście

Na wejście programu podana zostanie pewna nieokreślona liczba zestawów danych. Zestawy składają się z jednoznakowego symbolu operacji do wykonania (+ dodawanie, - odejmowanie, * mnożenie, / dzielenie całkowitoliczbowe, % reszta z dzielenia) oraz następujących po nim dwóch liczb całkowitych. Poszczególne składowe zestawu zostaną rozdzielone spacjami, a same zestawy znakiem nowej linii. Liczba testów nie przekracza 100, wynik zawiera się w typie int32.

Wyjście

Na wyjściu programu ma się pojawić ciąg liczb będących rezultatem wykonania pojawiających się na wejściu poleceń. Poszczególne liczby należy rozdzielić znakami nowej linii. Uwaga! Można założyć, że dane wejściowe nie zawierają polecenia dzielenia przez 0.

Przykład

Wejście:
+ 7 9
- 0 4
* 5 6
/ 8 3
% 5 2

Wyjście:
16
-4
30
2
1


Dodane przez:Robert Janczewski
Data dodania:2006-10-24
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU

ukryj komentarze
2018-03-07 23:19:39
while (true) // nieskończona liczbę testów :)
{
// instrukcja
}
2018-01-25 22:48:59
mam wyjatek błąd wykonania (NZEC). Program megaprosty. Nie pierwszy program co mi wyskakuje z tymi wyjątkami. Używam klasy Scanner do wczytywania z System.in. Ma ktoś pomysł co to może być?
2017-12-17 00:52:38
AC in one go
2017-09-10 10:08:14
Co za beznadzieja. Na nieskończonej pętli for nie działa!! A na while poszło. Może się nie znam i nie wiem co to za różnica ale może ktoś by to napisał w zadaniu zamiast robić mętlik początkującym.
2017-09-07 20:25:50
pętla for jak chcesz nieskończoną liczbe testów
2017-07-19 15:02:18
wpisz se 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 XD
2017-04-18 14:16:24
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
2017-04-18 09:59:30 narbej
Szukaj, czytaj i pytaj na forum!!
2017-04-09 20:48:49
jak wczytać nieskończona liczbę testów??!!
2017-03-18 04:25:17
japa
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.