Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BUBU - Bubu

Kiedy mały Jasio zaczynał gaworzyć, zastanawiał się, ile różnych wyrazów może utworzyć przestawiając litery w wyrazie. Na początku było łatwo, ze słowa "bubu" utworzył 6 różnych wyrazów: bubu, bbuu, buub, ubbu, ubub, uubb. Gdy słownictwo Jasia było coraz bogatsze, zauważył, że brakuje mu palców u rąk, aby zliczyć wszystkie powstałe w ten sposób wyrazy.  Postanowił więc, że napisze program, ale ... mały Jasio nie potrafi jeszcze pisać. Jako dobry wujek (ciocia) pomóż małemu Jasiowi.
 

Wejście
W pierwszej linii wejścia znajduje się liczba całkowita d (0<d<1000) oznaczająca liczbę przypadków testowych. W kolejnych d liniach podane jest jedno słowo złożone z małych liter alfabetu łacińskiego o długości nieprzekraczającej 100 znaków.

Wyjście

Na wyjściu należy wypisać d linii  - w każej liczba różnych wyrazów, jakie można utworzyć przestawiając litery w wyrazie podanym na wejściu. Przypadki testowe są tak dobrane, że liczba ta nie przekracza wartości 264-1.


Przykład


Wejście

5
am
opa
cici
kululu
beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Wyjście


2
6
6
60
29


Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2012-11-17
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.