Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BINOMS - Dwumiany

Dla liczb całkowitych n i k, 0 <= k <= n <= 1000, wyznacz liczbę różnych k-elementowych podzbiorów zbioru n-elementowego. Liczby n i k będą dobrane tak, aby wynik nie przekroczył 1 000 000 000.

Input

T [ liczba testów, T <= 10000 ]
n_1 k_1
n_2 k_2
...
n_T k_T

Output

wynik_1
wynik_2
...
wynik_T

Przykład

Input:
3
0 0
7 3
1000 2

Output:
1
35
499500

Dodane przez:Kuba Białogrodzki
Data dodania:2006-05-01
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.