Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BFTRIANG - BF Trójkąt

Twoim zadaniem jest wyświetlić trójkąt dla zadanej wielkości oraz składający się ze wskazanego znaku.

Wejście

 

Na wejściu znajduję się:

- znak, którym ma być narysowany trójkąt c  (ASCII = [33,127]),

- wielkość trójkąta n (n >= 01  oraz  n<= 99).

 

Wyjście

 

Wynikiem jest trójkąt rysowany za pomocą znaku c. Każdy wiersz powinien kończyć się znakiem nowej linii ( kod 10).

 

Przykłady:


Wejście:
* 03

Wyjście:
***
**
*
Wejście:
^ 08
Wyjście:
^^^^^^^^
^^^^^^^
^^^^^^
^^^^^
^^^^
^^^
^^
^


Uwaga: Wielość trójkąta zapisana jest zawsze dwiema cyframi.
 

Dodane przez:Marek Czajka
Data dodania:2012-02-20
Limit czasu wykonania programu:1s-8s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:BF
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.