Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BFNTEST - Precz z komentarzami!

Pani z Informatyki, która od wielu lat uczyła już Jasia, z trudem mogła ręcznie przebrnąć przez oceniane kody źródłowe doszukując się w nich rzeczywistych czy wyimaginowanych podobieństw. Poprosiła więc swojego najzdolniejszego ucznia, Jasia, o pomoc w tym arcytrudnym zadaniu. Jaś po przeanalizowaniu problemu, doszedł do wniosku, że pierwszym zadaniem jest usunięcie z programów źródłowych licznych i nieistotnych z punktu widzenia oceny podobieństw kodów, komentarzy, którymi upstrzone były (nierzadko do przesady) kody źródłowe młodszych kolegów.
Komentarze w programach źródłowych napisanych w językach C/C++ wystepują w dwóch postaciach:

/* to jest komentarz
  to wciąż jest komentarz */
lub 
     // to jest komentarz (aż do końca linii).

Zadaniem Jasia jest napisać program, który z podanego na wejściu poprawnego kodu źródłowego (o rozmiarze nie większym niż 50kB) napisanego w języku C/C++ usunie wszystkie komentarze, a pozostały nienaruszony teskt programu wydrukuje na wyjście.

Przykład 1

Wejście:

#define R(p) rand()%('9'-(p)+1)+(p) // makropolecenie
#define P(p) putc((p),stdout)
#define PP(p) P(R(p)) // makropolecenia zagnieżdżone

#include <iostream>
#include <cstdlib>

#include <cstdio>

using namespace std;

/* funkcja generująca ciąg cyfr */
void gen(int x) 
{
	if (x) PP('1'); else PP('0');
	for(;x;x--) PP('0');
}

int main()
{
	int a, d, n;
	cin >> a; srand(a); /* inicjalizacja generatora
    liczb pseudolosowych /* */
	cin >> d; cin >> n; cout << n << endl;
	for(;n;n--)
	{
		gen(rand()%d); P(' ');
		gen(rand()%d); P('\n');
	}
	return 0;
}

Wyjście:

#define R(p) rand()%('9'-(p)+1)+(p)
#define P(p) putc((p),stdout)
#define PP(p) P(R(p))

#include <iostream>
#include <cstdlib>

#include <cstdio>

using namespace std;


void gen(int x)
{
    if (x) PP('1'); else PP('0');
    for(;x;x--) PP('0');
}

int main()
{
    int a, d, n;
    cin >> a; srand(a);
    cin >> d; cin >> n; cout << n << endl;
    for(;n;n--)
    {
        gen(rand()%d); P(' ');
        gen(rand()%d); P('\n');
    }
    return 0;
}

Przykład 2

Wejście:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

typedef struct _road{
  int cost;//,Id;
  int from,to;
  struct _road *next;
}road;

int readInt(void);
inline int roadcmp(const void *a,const void *b){
  return ((road*)a)->cost-((road*)b)->cost;
};

inline void swap(road *a,road *b){
/* zamienia die zmienne point miejscami */
  road tmp=*a;
  *a=*b;
  *b=tmp;
};
/* Heapify, BuildHeap, HeapSort - funkcje sortujace tablice punktow uzywajac
  porzadku definiowanego przez funkcje compare
  wywolac nalezy poprzez HeapSort */
void Heapify(road *A,int n, int i);
void BuildHeap(road *A,int n);
void HeapSort(road *A,int n);

int city[10000]; //czy jest juz w drzewie
int main(){} /* to juz jest koniec....*/

Wyjście:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

typedef struct _road{
  int cost;
  int from,to;
  struct _road *next;
}road;

int readInt(void);
inline int roadcmp(const void *a,const void *b){
  return ((road*)a)->cost-((road*)b)->cost;
};

inline void swap(road *a,road *b){

  road tmp=*a;
  *a=*b;
  *b=tmp;
};

void Heapify(road *A,int n, int i);
void BuildHeap(road *A,int n);
void HeapSort(road *A,int n);

int city[10000];
int main(){}

Dodane przez:mima
Data dodania:2005-05-08
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
Pochodzenie:-
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.