Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BEZPRZEC - Czy potrafisz nie uzyc srednika

Problem polega na wczytaniu dwóch liczb całkowitych A i B, dodaniu ich i podaniu wyniku. Jest tylko jedno ALE, nie możesz użyć średnika w swoim kodzie :D Czyli kod jak ten poniższy, zwróci odpowiedź:

"błąd kompilacji
 Bez_srednika!!"


int a,b;  // <-- SREDNIK!!
int main()
{
 scanf("%d%d", &a, &b); // <-- SREDNIK!!
 printf("%d", a+b); // <-- SREDNIK!!
 return 0; // <-- SREDNIK!!
}

Wejście

Dwie liczby całkowite A i B (0<=A,B<=100)

Wyjście

Suma A+B

Przykład

Wejście:
5
7

Wyjście:
12

Dodane przez:Marcin Sasinowski
Data dodania:2008-02-25
Limit czasu wykonania programu:0.200s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:C C++ 4.3.2 CPP C99
Pochodzenie:Własny problem
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.