Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BALANCE - Waga Szalkowa

Doktor Farmaceutyk zapisał cioci Kloci mnóstwo lekarstw na wszelkie przypadłości. Każde lekarstwo ciocia Klocia musi dokładnie zważyć przed zażyciem. Posługuje się w tym celu wagą szalkową i odważnikami o dwóch nominałach (czyli wagach). Na przykład, zakładając, że ciocia ma odważniki o wadze 300 mg i 700 mg, może zważyć 200 mg aspiryny na dwa sposoby.

Sposób 1: na jednej szalce kładzie trzy odważniki 300-miligramowe, a na drugiej jeden odważnik 700-miligramowy oraz taką dawkę aspiryny, aby waga zrównoważyła się, tzn. łączny ciężar na obu szalkach był taki sam.

http://www.ii.uni.wroc.pl/~rno/drzwiotwarte/05/a.pdf

Sposób 2: na jednej szalce kładzie dwa odważniki 700-miligramowe, a na drugiej cztery odważniki 300-miligramowe oraz taką dawkę leku, aby waga była w równowadze.

http://www.ii.uni.wroc.pl/~rno/drzwiotwarte/05/a.pdf

Oczywiście drugi sposób jest dla cioci bardziej uciążliwy, gdyż wymaga użycia większej liczby odważników, które na dodatek więcej w sumie ważą.

Napisz program, który pomógłby cioci Kloci wygodnie ważyć lekarstwa.

Wejście

Wejście zawiera nieokreśloną liczbę (≤ 104) zestawów danych. Każdy zestaw jest podany w jednym wierszu i składa się z trzech liczb całkowitych a, b i d (a ≠ b, 1 ≤ a, b ≤ 50 000, 0 ≤ d ≤ 50 000) oddzielonych pojedynczym odstępem. Liczby a i b oznaczają wagi odważników (w miligramach), którymi dysponuje ciocia Klocia. Liczba d oznacza wagę (w miligramach) lekarstw, którą należy zmierzyć. Zakładmy, że ciocia dysponuje dowolną liczbą odważników o masie a mg i o masie b mg. Wejście jest zakończone wierszem zawierającym trzy zera.

Wyjście

Dla każdego zestawu danych należy wypisać w osobnym wierszu słowo BRAK, jeśli niemożliwe jest zważenie d mg lekarstw za pomocą dowolnej liczby odważników o masie a mg i b mg. W przeciwnym wypadku należy wypisać dwie nieujemne liczby całkowite x i y (oddzielone pojedynczym odstępem), takie że:

  • d mg lekarstwa można odmierzyć używając dokładnie x odważników o masie a mg oraz y odważników o masie b mg
  • x+y to minimalna liczba odważników o wadze a mg i b mg pozwalająca odmierzyć d mg lekarstwa
  • wśród zestawów x+y odważników o wadze a mg i b mg pozwalających odmierzyć d mg lekarstwa, zestaw x odważników o masie a i y o masie b ma najmniejszą sumaryczną masę

Przykład

Wejście:

700 300 200
500 200 300
500 200 500
275 110 330
275 110 385
648 375 4002
3 1 10000
0 0 0

Wyjście:

1 3
1 1
1 0
0 3
1 1
49 74
3333 1


Dodane przez:Rafal Nowak
Data dodania:2005-03-26
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego5000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
Pochodzenie:Wiosenny konkurs dla przyszłych studentów Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.