Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BAJTRO - Bajtocka Reforma Oświaty

Bajtockie Ministerstwo Oświaty postanowiło zreformować krajowy system szkolnictwa, aby podnieść poziom wykształcenia obywateli. Wprowadzono system, w którym poziom wykształcenia wyrażony jest w punktach. Każdy sześciolatek rozpoczyna naukę w jednej ze szkół przeznaczonych dla najmłodszych, mając na koncie 0 BPW (Bajtockich Punktów Wykształcenia). Po jej ukończeniu może kontynuować zdobywanie wiedzy w wybranych przez siebie szkołach. Nauka w każdej szkole trwa określoną dla niej liczbę lat, nie można jej przerwać, a jej ukończenie zwiększa stan konta o określoną dla tej szkoły liczbę BPW. Każdą szkołę można wybrać wiele razy.

Zdobywanie wiedzy można zakończyć na dowolnym poziomie, natomiast dla najzdolniejszych i najambitniejszych młodych obywateli przewidziano wyróżnienie – przyznanie tytułu Bajtora Nauki. Tytuł ten otrzymuje się za zdobycie określonej (lub większej) liczby  pbn BPW.

Ministerstwo opublikuje wkrótce informacje o każdej z n szkół w Bajtocji na swojej stronie internetowej w precyzyjnie określonym formacie: "KODi ti pi mini maxi". I tak na przykład zapis "BAT 208 30 150 159" oznacza, że kształcenie uczniów w Bajtockiej Akademii Technicznej trwa 208 tygodni, jej ukończenie daje 30 BPW, a rozpocząć w niej naukę mogą osoby, które na koncie mają co najmniej 150 BPW i co najwyżej 159 BPW. 

Bajtek jest bardzo zdolnym i ambitnym sześciolatkiem (możemy założyć, że ukończy w normalnym czasie – bez powtarzania klasy – każdą szkołę). Ma zamiar zdobyć tytuł Bajtora Nauki w jak najkrótszym czasie i chciałby wiedzieć ile tygodni na to potrzebuje. Pomóż mu rozwiązać ten problem.

Wejście

Standardowe wejście zawiera uproszczony (bez kodów szkół) opis zreformowanego systemu szkolnictwa w Bajtocji. W pierwszym wierszu zapisane są dwie liczby całkowite n (1 ≤  n ≤ 2*105) i pbn (1 ≤  pbn ≤ 4096) oznaczające odpowiednio: liczbę szkół w Bajtocji i liczbę punktów BPW wymaganych do uzyskania tytułu Bajtora Nauki. W kolejnych n wierszach podane są informacje o każdej z n szkół. W i+1 wierszu znajdują się dane dotyczące i-tej szkoły w formacie "ti pi mini maxi" gdzie:

li to liczba lata nauki w tej szkole (1 ≤  li ≤ 10),
pi to liczba BPW uzyskiwana po ukończeniu nauki w tej szkole (1 ≤ pi ≤ 100),
mini to minimalna liczba BPW, którą musi posiadać kandydat na ucznia szkoły (0 ≤  mini ≤ 100),
maxi to maksymalna liczba BPW, którą może posiadać kandydat na ucznia szkoły (0 ≤  maxi ≤ 100),
Dla każdej szkoły spełniony jest warunek pi>maxi–mini.Standardowe wejście zawiera uproszczony (bez kodów szkół) opis zreformowanego systemu szkolnictwa w Bajtocji. W pierwszym wierszu standardowego wejścia zapisane są dwie liczby całkowite n (  n  1000) i pbn (  pbn   100) oznaczające odpowiednio: liczbę szkół w Bajtocji i liczbę punktów BPW wymaganych do uzyskania tytułu Bajtora Nauki. W kolejnych n wierszach podane są informacje o każdej z n szkół. W i+1 wierszu znajdują się dane dotyczące i-tej szkoły w formacie "li pi mini maxi" gdzie:
  • ti to liczba tygodni nauki w tej szkole (  t  520),
  • pi to liczba BPW uzyskiwana po ukończeniu nauki w tej szkole ( p  4096),
  • mini to minimalna liczba BPW, którą musi posiadać kandydat na ucznia szkoły (  min  4096),
  • maxi to maksymalna liczba BPW, którą może posiadać kandydat na ucznia szkoły (  max  4096),

Wyjście

Jedna liczba całkowita oznaczającą minimalną liczbę tygodni jakie trzeba przeznaczyć na naukę, aby zebrać wystarczającą do uzyskania tytułu Bajtora Nauki liczbę BPW. 

Jeśli uzyskanie tytułu Bajtora Nauki w nowym systemie oświaty jest niemożliwe, to program powinien wypisać jeden wiersz ze słowem NIE.

Przykład 1

Wejście:
3 13
2 4 0 4
2 10 0 0
1 10 5 9

Wyjście:
5

Przykład 2

Wejście:
2 11
3 10 0 5
3 15 15 20

Wyjście:
NIE

Dodane przez:Witold Długosz
Data dodania:2011-10-10
Limit czasu wykonania programu:1s-2s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.