Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BAJTIOS4 - Bajtocki Inspektorat Ochrony Środowiska 4

 Nowy system badania poziomu zanieczyszczenia w Bajtocji (opisany tutaj, tu i tam) działa, ale wciąż jest w fazie testowej. Po dogłębnej analizie okazało się, że z opracowaniem wyników nie można czekać do zakończenia pomiarów, tak jak to było dotychczas. Teraz, opracowany przez Bajtłomieja program analizujący wyniki, będzie musiał odpowiadać na pewne zapytania w dowolnym momencie podczas zbierania wyników pomiarów.

 Dodatkowo, szef BIOS-u ustalił nową specyfikację wejściową dla programu. Bez zmian pozostaje zakres i dokładność pomiarów - liczba rzeczywista z zakresu <0.000;9.000>. Zmienia się natomiast postać zapytania kierowanego do systemu. Teraz będzie to jedna liczba całkowita k, oznaczająca, że należy przeanalizować przedział złożony z k+r ostatnich pomiarów, gdzie r to wynik uzyskany z poprzedniego zapytania (dla pierwszego zapytania przyjąć r=0). Analiza ma przebiegać następująco:
  1. Obliczyć średnią arytmetyczną pomiarów z analizowanego przedziału (jeśli obliczenie średniej jest niemożliwe, należy umownie przyjąć wartość 0.000).
  2. Wyznaczyć, ile pomiarów w tym przedziale było powyżej obliczonej średniej.

 Słów, jakimi Bajtłomiej określił szefa, po przeczytaniu powyższej specyfikacji, nie wypada tu cytować. Młody pracownik BIOS-u zastanawiał się nawet przez chwilę czy nie zmienić pracy. Jednakże wiara we własne umiejętności programistyczne oraz złożona przez szefa obietnica solidnej premii za szybkie rozwiązanie problemu, skłoniły Bajtłomieja do rozpoczęcia prac nad programem.

Wejście

Na wejściu, w nieokreślonej liczbie linii, pojawiać się będą dane trzech rodzajów:
1. Wynik pomiaru w postaci liczby rzeczywistej w (0≤w≤9, podany z dokładnością do trzech cyfr po przecinku). Wiadomo, że liczba pomiarów będzie nie większa niż 150000.
2. Opisane w specyfikacji zapytanie w postaci jednej liczby całkowitej k (0≤k≤15000).
3. Liczba -1, oznaczająca koniec danych. 

Wyjście

Dla każdego zapytania, jedna liczba całkowita obliczona zgodnie ze specyfikacją (liczba pomiarów wyższych niż średnia w analizowanym przedziale).

Jeżeli suma k+r jest większa niż liczba dotychczasowych pomiarów, analizie należy poddać przedział złożony z wszystkich dotychczas wczytanych pomiarów.

Przykład

Wejście:
5.901
3.333
3.334
1
0
6.427
3
6.428
2
1
1.000
5
0
-1 
Wyjście:
0
0 1
2
2
3

Dodane przez:Witold Długosz
Data dodania:2012-07-15
Limit czasu wykonania programu:0.5s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.