Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BAJTIOS3 - Bajtocki Inspektorat Ochrony Środowiska 3

  Bajtłomiej, odpowiedzialny za oprogramowanie do nowego systemu badania poziomu zanieczyszczenia powietrza w Bajtocji (opisanego w zadaniach BAJTIOS1 i BAJTIOS2) otrzymał kolejne zadanie. Ponieważ szefostwo BIOS-u zwróciło uwagę na to, że w sąsiednich krajach stosowane są różne normy zanieczyszczenia powietrza, Bajtłomiej ma tak zmodyfikować program, aby można było wyniki pomiarów przeanalizować, znajdując szybko odpowiedź na pytanie: Ile razy w pewnym przedziale pomiarów, przekroczony został dopuszczalny średni poziom zanieczyszczenia powietrza, uwzględniając normę z innego kraju?

  Na szczęście, po raz kolejny ulepszono wstępne przetwarzanie danych i teraz, zamiast wyników z poszczególnych punktów pomiarowych, program Bajtłomieja otrzyma na wejściu od razu ich średnią.

  Bajtłomiej musiał później zmodyfikować swój program, ale to już inna historia.

Wejście

Pierwsza linia wejścia zawiera jedną liczbę całkowitą n (1≤n≤100000), oznaczającą liczbę wykonanych pomiarów.

W kolejnych n liniach podane są wyniki pomiarów w postaci liczby rzeczywistej w (0≤w≤9, podana z dokładności do trzech miejsc o przecinku) oznaczającej zmierzony średni poziom zanieczyszczenia powietrza.

Następnie podana jest liczba zapytań q (1≤q≤10000).

W kolejnych q liniach znajdują się po trzy liczby: a, b i p. Liczby a i b (1≤a≤bn) oznaczają numer pierwszego i ostatniego pomiaru, w których przedziale należy wyznaczyć liczbę przekroczeń dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenia. Liczba rzeczywista p (0≤p<9, podana z dokładnością do trzech miejsc po przecinku) oznacza dopuszczalny poziom zanieczyszczenia (przyjęty dla tego zapytania).

Wyjście

Dla każdego z q zapytań, w osobnej linii, jedna liczba całkowita oznaczająca, ile razy w danym przedziale (od pomiaru nr a do pomiaru nr b włącznie) przekroczony został dopuszczalny średni poziom zanieczyszczenia powietrza, według przyjętej dla tego zapytania normy p.

Przykład

Wejście:
5
4.500
3.333
8.453
2.001
3.334
4
1 5 3.333
1 5 3.334
3 3 8.500
2 4 5.000 Wyjście: 3
2
0
1

Dodane przez:Witold Długosz
Data dodania:2012-07-07
Limit czasu wykonania programu:0.100s-0.300s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.