Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AVER_BF - Średnia - Brainf##k

Problem znany i prosty: dla podanych liczb wypisać ich średnią. Wszystko proste, łatwe i zabawne, ale rozwiązanie trzeba napisać w BrainF**k-u :)

Wejście

Dwie liczby całkowite a b oddzielone spacją(0<=a,b<=9)

Wyjście

Wartość będąca średnią a i b oddzielona "."

Przykład 1

Wejście:
2 3

Wyjście:
2.5

Przykład 2

Wejście:
8 2

Wyjście:
5.0

Dodane przez:Marcin Sasinowski
Data dodania:2008-02-27
Limit czasu wykonania programu:0.100s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:BF
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.