Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

ARBITR - Arbitrage

Problem text...
Arbitraż - zjawisko polegające na otrzymaniu zysku z wymian pomiędzy poszczególnymi walutami,
tak, aby poczynając od pewnej ilości pieniędzy, wzbogacić się. Dla przykładu:
Jeden dolar można wymienić na 0.5 funta
1 funt można wymienić na 10 franków francuskich
1 frank francuski można wymienić na 0.21 dolara

Co w przeliczeniu da nam 0.5*10*0.21=1.05 dolara, czyli zaczynając z 1 dolarem wzbogacimy się o 5 centów


Input description...
Liczba testów jest nieokreślona.
Pierwszy wiersz zawiera liczbę n, liczbę dostępnych walut.
Następne n wierszy zawiera nazwę poszczególnych walut.

Następny wiersz zawiera liczbę m, liczbę dostępnych wymian.
Podane są one w następujący sposób : waluta_wejściowa mnożnik waluta_wyjściowa
Testy kończy n=0


Output description...
Wypisać Case i: Yes ,gdy zachodzi zjawisko arbitrażu w podanej tabeli wymian, w przeciwnym wypadku Case i: No
Gdzie i to number testu

Input:
3
USDollar
BritishPound
FrenchFranc
3
USDollar 0.5 BritishPound
BritishPound 10.0 FrenchFranc
FrenchFranc 0.21 USDollar

3
USDollar
BritishPound
FrenchFranc
6
USDollar 0.5 BritishPound
USDollar 4.9 FrenchFranc
BritishPound 10.0 FrenchFranc
BritishPound 1.99 USDollar
FrenchFranc 0.09 BritishPound
FrenchFranc 0.19 USDollar
0

Output:
Case 1: Yes
Case 2: No

N<=30
M<=800


Dodane przez:Krzysztof Lewko
Data dodania:2011-08-18
Limit czasu wykonania programu:0.100s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.