Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_30_06 - Pomiary meteorologiczne 3

Bajtłomiej wciąż pracuje w Centrum Meteorologicznych Obserwacji i Symulacji. Wcześniejsze praktyki w innych państwowych instutucjach (Bajtłomiej wcześniej wykonywał prace dla BIOS-u, IBM-u czy IMAP-u) uczyniły z niego jednego z najlepszych programistów w kraju. Tym razem CMOS potrzebuje efektywnego systemu wyznaczania amplitudy temperatury powietrza na podstawie pomiarów prowadzonych w wybranej stacji na Płaskowyżu Północnobajtockim.

System, który zaprojektować ma Bajtłomiej, będzie otrzymywał wyniki cogodzinnych pomiarów temperatury. Na podstawie tych danych, powinien obliczyć amplitudę temperatury we wszystkich okresach o określonej długości (czyli obliczoną dla spójnych fragmentów ciągu pomiarów) i wyznaczyć największą z nich.

Wejście

Najpierw liczba pomiarów n (2 ≤ n10000).

W drugiej linii n liczb całowitych ti oznaczających kolejne wyniki pomiarów (−109ti109).

W trzeciej linii liczba zapytań q (1q5000).

W ostatniej linii q liczb di (2din) oznaczających długość okresu. 

Wyjście

Dla każdego zapytania, w osobnej linii maksymalna spośród amplitud obliczonych dla wszystkich ciągów pomiarów o zadanej długości.

Przykład

Wejście:
5
-3 -2 3 0 -4
2
2 3 
Wyjście:
5

Pomoc do przykładu:
W pierwszym zapytaniu mamy brać pod uwagę serie złożone z dwóch liczb. Największa amplituda wynosząca 5 występuje pomiędzy drugim i trzecim pomiarem.
W drugim zapytaniu analizujemy podciągi: (-3,-2,3), (-2,3,0), (3,0,-4). Amplitudy wynoszą odpowiednio: 6,5,7. 


Dodane przez:Witold Długosz
Data dodania:2016-10-24
Limit czasu wykonania programu:1s-2s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
Pochodzenie: ALGOLIGA 30
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.