Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_30_02 - Enigma w wersji light po raz piąty

Jaś i jego dziadek znów bawią się w kryptologów. Zasady zabawy są takie same jak dawniej. Dziadek szyfruje pewne wiadomości, a Jasio próbuje je odszyfrować. Tym razem dziadek znów wymyślił niezbyt skomplikowany szyfr przestawieniowy.

Twoim zadaniem jest napisać dla Jasia program, który będzie automatycznie deszyfrował teksty przygotowane przez dziadka.

 

Wejście

Nieokreślona liczba linii z wiadomościami zaszyfrowanymi przez dziadka Jasia.
Wiadomości złożone są jedynie z wielkich liter angielskiego alfabetu oraz spacji.
Wiadomość w jednej linii ma co najmniej 1 znak i nie więcej niż 100 znaków.

Wyjście

Taka sama liczba linii jak na wejściu. W każdej z nich odszyfrowana wiadomość z danej linii wejściowej.

Przykład

Wejście:
MAL KA AATO
IKELO L BKELO
WAMGIN W LIJSRE ETHGI

UWAGA: Zadanie ma formę łamigłówki, dlatego celowo nie podano w treści dokładnej zależności pomiędzy danymi wejściowymi i wyjściowymi. Z tego samego powodu nie ma wyjścia dla przykładu.


Dodane przez:Witold Długosz
Data dodania:2016-10-24
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
Pochodzenie: ALGOLIGA 30
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.