Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_30_01 - Anagramy

Twoim zadaniem jest napisać prosty program, który będzie zliczać anagramy danego wyrazu.

Wejście

W pierwszej linii jeden wyraz oraz liczba n (1n1000) oznaczająca liczbę wyrazów do sprawdzenia.
Każda z kolejnych n linii zawiera jeden wyraz do sprawdzenia.

Wszystkie wyrazy złożone są jedynie z małych liter angielskiego alfabetu, a ich długość nie przekracza 1000 znaków.

Wyjście

Liczba anagramów pierwszego wyrazu wśród n sprawdzanych wyrazów. 

Przykład

Wejście:
algorytm 4
samolot
logarytm
rytmolgi
morgatyl 
Wyjście:
2

 


Dodane przez:Witold Długosz
Data dodania:2016-10-24
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
Pochodzenie: ALGOLIGA 30
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.