Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_29_10 - Słowa, słowa, słowa

To zadanie dotyczy słów, nie Hamleta.

Wejście

Wejście rozpoczyna liczba testów 1 <= t <= 100. Następnie każdy test w oddzielnej linii. Pojedynczy test składa się kolejno ze słów A, B oraz liczby naturalnej 1 <= k <= 103. Oba słowa składają się z małych liter alfabetu angielskiego, a ich długość nie przekracza 105 znaków.

Wyjście

Dla każdego testu w osobnej linii należy wypisać liczbę podsłów A które występują w B dokładnie k razy.

Przykład

Wejście:
2
acb abab 2
abc abab 2

Wyjście:
2
3

Dodane przez:Adam Bąk
Data dodania:2016-08-25
Limit czasu wykonania programu:1s-5s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.